Copy Trade và tài khoản PAMM là gì?

223
Booking.com

Copy Trade/ tài khoản PAMM là một trong những tài khoản quan trọng để nhà quản lý có thể đầu tư tiền để giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Vậy Copy Trade và tài khoản PAMM là gì? Copy Trading mang lại lợi ích gì?

Copy Trade và tài khoản PAMM là gì?

Copy Trade được xem là nền tảng giao dịch xã hội được đánh theo lệnh từ 1 người nào đó cung cấp. Ta sẽ không biết người cung cấp lệnh là ai và không thể biết được bất cứ thông tin gì về chuyên gia ấy.

Còn tài khoản PAMM là một loại tài khoản dùng để giao dịch. Nền tảng này sẽ được đánh theo lệnh 1 người nào đó cung cấp cho bạn cũng như các nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, bạn sẽ biết được người hướng dẫn lệnh đánh cho bạn cũng như có thể tương tác trực tiếp với người đó để học hỏi thêm.

Copy Trader cần một nhà quản lý trách nhiệm dẫn đầu

Các tính năng và lợi ích của Copy Trade và tài khoản PAMM là gì

Quản lý trách nhiệm

Một trong những yêu cầu cơ bản của Copy Trade và tài khoản PAMM là gì? Đó chính là người quản lý quỹ tiền cần phải có một số tiền riêng đầu tư vào tài khoản của họ.

Tính minh bạch và báo cáo về tài khoản

Với tính minh bạch cũng như các báo cáo thì bạn có thể truy cập báo cáo theo thời gian thực của bạn về hiệu suất của người quản lý tài khoản trong nền tảng AM Broker. Qua đó mà bạn có thể thiết lập các tham số rủi ro của riêng bạn.

Tính linh hoạt Nạp và Rút tiền

Bạn có thể thực hiện các hình thức nạp tiền hoặc rút tiền từ tài khoản của mình ở bất cứ lúc nào vào lúc cập nhật hàng ngày. Các giao dịch này thường không tính phí.

Để linh hoạt trong cách và rút tiền thì bạn không nhất thiết phải là một nhà giao dịch thành công và chuyên nghiệp mà các cách thức nạp rút tiền hiện nay rất đơn giản cũng như đa dạng.

Ví dụ về hoạt động của Copy Trade/PAMM

Bước 1: bắt đầu

Nhà đầu tư 1 có kinh nghiệm để mở một tài tài khoản PAMM hotforex, nạp tiền và trở thành một người quản lý. Ông đầu tư hẳn 5000 USD của riêng mình rồi đưa ra một lời đề nghị và chờ đợi các nhà đầu tư đánh theo lệnh của mình.

Copy Trade và tài khoản PAMM là gì?

Nhà đầu tư 2, 3 đã tìm hiểu về lịch sử các giao dịch và những đề nghị từ người quản lý quỹ tiền. Qua đó mà họ coi chúng là một khoản đầu tư sinh lợi nhuận. Nhà đầu tư 2 bắt đầu nạp vào tài khoản PAMM khoảng 1000USD, nhà đầu tư 3 tương tự nhưng với giá 10000 USD và nhà đầu tư 4 là 50000 USD. Qua đó, tổng số tiền đầu tư sẽ là 66000 USD.

Bước 2: Giao dịch và phân bổ

Nhà quản lý giao dịch với một số tiền đầu tư nhất định trong khoảng thời gian đó như được nêu trong đề nghị. Ta có thể lấy ví dụ trong 2 tháng.

Anh ta tiến hành quản lý để có thể đạt được 40% số tiền đầu tư ban đầu hoặc với 26400 USD. Tổng số tiền hiện tại bây giờ sẽ là 92400 USD. Ta có thể phân chia khoản lợi nhuận này cho các nhà đầu tư: Nhà đầu tư 1 (Người quản lý tài khoản) đầu tư 2000USD. Từ đó mà các Trader sẽ tiến hành Copy Trade giao dịch như sau

+ Nhà đầu tư 2: 400USD

+ Nhà đầu tư 3: 4000USD

+ Nhà đầu tư 4: 20000USD

Copy Trade và tài khoản PAMM là gì?
Copy Trade và tài khoản PAMM là gì?

Bước 3: Phân phối lãi/lỗ

Nhà đầu tư cần phải trả cho người quản lý tỷ lệ phần trăm nhất định của lợi nhuận. Nó được quy định bởi những lời đề nghị của nhà quản lý. Ví dụ tỷ lệ phần trăm nhất định của lợi nhuận sẽ là 20%.

Hãy cùng xem với mỗi bên nhận được sau khi hết thời hạn đầu tư sẽ được tính như sau:

Nhà quản lý 1: $5.000 + $2.000 + $80 + $800 + $4.000 = $11.880

Nhà đầu tư 2: $1.000 + $400 – $80 = $1.320

Nhà đầu tư 3: $10.000 + $4.000 – $800 = $13.200

Nhà đầu tư 4: $50.000 + $20.000 – $4.000 = $66.000

Vậy Copy Trade và tài khoản PAMM là gì? Copy Trade mang lại lợi ích gì? Những điều ở trên đã giải đáp những thắc mắc này dành cho bạn. Có thể thấy Copy Trade và tài khoản PAMM là một trong những nền tảng tiện lợi giúp cho các Trader đạt được nhiều lợi nhuận hơn bao giờ hết.

Bình Luận Bài Viết

Bình Luận

Booking.com